ballonfarre

eigen sfeer

it waar

wannear

de ballonfeart

nei de l&acric;ning

hoe wurket it

feiligens

priizen

arranzjemint

mear ynfo

boeke
  <body background="bg/bgballonclub.jpg" bgcolor="white" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#800080" ALINK="#FF0000"> <CENTER> <IMG SRC="plaatjes/spacer.gif" ALT="ballonfeart yn of boppe Frysl&acirc;n"><BR> <IMG SRC="plaatjes/hollandialogo.gif" ALT="Hollandia Ballooning"><BR> <H1>Hollandia Ballooning - ballonfarre &uacute;t &ucric;nderskate doarpen en st&ecric;den yn Frysl&acric;n wei</H1></CENTER> <P>Jo spesjalist yn lytsskalich ballonfarren. <P>Ballonfeart en luchtballon, ballonfearten boppe Frysl&acric;n. Ek kadobonnen. Belje 0513-416718 of boek online.</P> <P>Ballonfarre is o sa gaadlik foar jo bedriuws&uacute;tstapke, bedriuwsfeest, personielsfeest, team- of personiels&uacute;tstapke. Mar in kadobon jaan is ek hiel aardich.</P> <P>F&ecric;ste plakken d&ecric;r’t jo de loft yngean kinne binne: Akkrum, Beetstersweach, Boalsert, Burgum, Dokkum, Drachten, Gau, It Hearrenfean, De Jouwer, Ljouwert, Nijeberkeap, Poppenwier, Snits, Surhuzum, Warten en Wommels. Oare plakken binne yn oerlis mooglik.</P> <P>Klik op de folgjende link om op de site te kommen: <a href="http://www.ballonclub.nl">Mear ynformaasje oer ballonfarren, ballonfeart, ballonflechten, ballonfleanen, luchtballon, ballon yn Frysl&acric;n>></a></P>
ballonfeart.frl - Hollandia Ballooning ballonfearten fan De Jouwer

Ferrin fan de ballonfeart

Ballonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebietBallonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet
Wy bouwe meielkoar de ballon opBallonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet
Ienkear op ’e Jouwer, it ballonsportplak fan Fryslân, wurdt de ballon klearmakke om de loft yn te gean. Eventueel is it mooglik om yn in oar plak de loft yn te gean.

Oare fêste plakken yn ’e provinsje dêr’t jo de loft yngean kinne binne: Akkrum, Beetstersweach, Boalsert, Burgum, Dokkum, Drachten, Gau, It Hearrenfean, Ljouwert, Nijeberkeap, Poppenwier, Snits, Surhuzum, Warten en Wommels.

Hawwe jo of hat kunde fan jo in eigen fjildsje fan 60 by 60 meter, dan kinne wy yn oerlis ek by jo of by jo kunde de loft yngean. Jo moatte dan wol foar 8 persoanen boeke of jo kieze foar in eksklusive ballonfeart.

Ballonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebietBallonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet
Foar wy de loft yn gean, wurdt alles trochnommenBallonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet

Ienkear yn ’e loft wurde jo om sa mar te sizzen betovere troch de lytse wrâld ûnder jo fuotten. Jo sjogge it lânskip sa’t jo it noch noait sjoen hawwe. Meinommen troch de wyn sjogge jo húskes en beamkes stadich ûnder jo troch skowen.

folgjende >>

Ballonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebietBallonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet
De br&acricners ferwaarmje de k&acric;lde loftBallonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet
Ballonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet

Ballonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet

Ballonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet

Ballonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet

Ballonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet

Ballonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet

Ballonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet

Ballonfaert boppe Fryslân / Fryslan en De Fryske Marren, it Fryske marregebiet